Nyitó

Gyorstalpaló

Tervezés

HTML

CSS

Sablonok

Bevezetés

Tárhely, domain

Feltöltés

Böngészők

Programnyelvek

Programozás

HTML szintaktika

A HTML szerkezete

Táblázat

Képek, linkek

Szöveg tagolása

Szín és méret megadása

Stíluslapok

A HTML nyelv alapvető szintaktikája

A HTML az internet alapvető nyelve, a weboldalak többségét ebben írták. (Amit más nyelven írtak, általában azok is HTML kódot tartalmaznak.) Egy honlap minden egyes oldala egy-egy HTML fájl. Ezek a fájlok önálló dokumentumként szerkeszthetőek. A köztük lévő linkek biztosítják, hogy a sok fájl együtt is egy szerves egységet alkot.

A HTML egy jelölő nyelv, egy dokumentum tartalmát és szerkezetét tudod vele leírni. (A megjelenítés részleteit stíluslapokkal lehet definiálni.)

A nyelv alapvető elemei a tagok, amelyek a < jelből, a tag nevéből, az attribútumok listájából és a > jelből állnak. Például:
<img src=”logo.jpg”> (Ez a logo.jpg nevű képet szúrja be a dokumentumba.)

Legtöbbször párban fordulnak elő, tehát van nyitó és zárótag. A zárótag neve ugyan az, mint a nyitó tagé, csak egy / jel előzi meg. Például:
<p>Ezzel a taggal lehet megadni egy bekezdést a szövegben.</p>

A tagok egymásba ágyazhatóak, de arra figyelni kell, hogy az utoljára megnyitott tagot kell először lezárnod. Például:
<p>A mondat második fele <span class=”ujstilus”> új stílusban fog megjelenni a képernyőn.</span> </p>

Az attribútumok szintaktikája a fenti példákban is látszik: az attribútum neve, egyenlőségjel és az érték idézőjelek között. Egy tag több attribútumot is tartalmazhat.

Bővebben a HTML szintaktikájáról »

Megjegyzéseket a <!-- és a --> jelek közé írhatod, az ezek között lévő tartalmat nem jeleníti meg a böngésző. Bővebben a HTML megjegyzésekről »

Van négy olyan kakarter, ami nem fordulhat elő egy HTML dokumentum szövegében:
< helyett &lt;-t kell írni,
> helyett &gt;-t kell írni,
& helyett &amp;-t kell írni és
“ helyett &quot;-t kell írni.
Ha olyan karaktert akarsz a szövegben használni, amit a HTML dokumentum fejlécében definiált szabványos karakterkódolás nem tartalmaz, akkor azt is a fentihez hasonlóan, egy & jel utáni betű vagy számkombinációval és pontosvesszővel lezárva adhatod meg. Bővebben a speciális karakterekről »

Tipp: Én hosszabb szövegeket OpenOffice Writer-ben szoktam írni és azt lementem HTML-be. Ezt a lementett HTML fájlt megnyitom a programkód szerkesztőben és átmásolom a tartalmi részt a készítendő HTML dokumentumba. Így automatikusan elkészül a karakter kódolás (és a Writer a helyesírást is ellenőrzi).

A HTML dokumentum szerkezete »