Nyitó

Gyorstalpaló

Tervezés

HTML

CSS

Sablonok

Bevezetés

Szintaktika

Dokumentum szerkezet

Általános attribútumok

Szöveg megadása

Linkek

Kép beillesztése

Táblázatok

Listák

Űrlapok

Szkriptek

Szöveg megadása - Speciális karakterek

Ha olyan karaktert akarsz egy HTML dokumentum szövegében használni, amit a dokumentum fejlécében definiált szabványos karakterkódolás nem tartalmaz, akkor azt speciális karakterként, egy & jel utáni betű vagy számkombinációval és pontosvesszővel lezárva adhatod meg. A betűkombinációk nagybetű érzékenyek, például a ó kód ó betűt, a Ó pedig Ó betűt ad meg. (A speciális karaktereket karakter entitásoknak is szokták nevezni.)

A következő négy kakarter nem fordulhat elő egy HTML dokumentum szövegében, ezeket a karakterkódolástól függetlenül speciális karakterekként kell megadni a forráskódban.

Karakter Kódnév Számkód Karakter Kódnév Számkód
< &lt; &#60; > &gt; &#62;
& &amp; &#38; " &quot; &#34;

Példa:

<h5>Marks &amp; Spencer</h5>

ami így jelenik meg:

Marks & Spencer

A következő két speciális karaktert HTML dokumentumok szövegének tagolásához használhatod:

Kódnév Számkód Megnevezés
&nbsp; &#160; nem törhető szóköz
&shy; &#173; opcionális elválasztó jel

További speciális karakterek – a teljesség igénye nélkül:

Valuták jelei:

Karakter Kódnév Számkód Karakter Kódnév Számkód
¢ &cent; &#162; £ &pound; &#163;
¥ &yen; &#165; &euro; &#8364;

Jogi, kereskedelmi jelölések:

Karakter Kódnév Számkód Karakter Kódnév Számkód
§ &sect; &#167; © &copy; &#169;
® &reg; &#174; &trade; &#8482;

Szövegben alkalmazott jelölések:

Karakter Kódnév Számkód Karakter Kódnév Számkód
¦ &brvbar; &#166; ¨ &uml; &#168;
« &laquo; &#171; » &raquo; &#187;
´ &acute; &#180; &para; &#182;
· &middot; &#183; &hellip; &#8230;

Matematikai, fizikai jelölések:

Karakter Kódnév Számkód Karakter Kódnév Számkód
° &deg; &#176; ± &plusmn; &#177;
× &times; &#215; ÷ &divide; &#247;
¹ &sup1; &#185; µ &micro; &#181;
² &sup2; &#178; ƒ &fnof; &#402;
³ &sup3; &#179; &prod; &#8719;
¼ &frac14; &#188; &sum; &#8721;
½ &frac12; &#189; &lowast; &#8727;
¾ &frac34; &#190; &radic; &#8730;
&infin; &#8734; &int; &#8747;
&ne; &#8800; &equiv; &#8801;
&le; &#8804; &ge; &#8805;

Nyilak:

Karakter Kódnév Számkód Karakter Kódnév Számkód
&larr; &#8592; &lArr; &#8656;
&uarr; &#8593; &uArr; &#8657;
&rarr; &#8594; &rArr; &#8658;
&darr; &#8595; &dArr; &#8659;
&harr; &#8596; &hArr; &#8660;

A görög ABC betűi:

Karakter Kódnév Számkód Karakter Kódnév Számkód
Α &Alpha; &#913; α &alpha; &#945;
Β &Beta; &#914; β &beta; &#946;
Γ &Gamma; &#915; γ &gamma; &#947;
Δ &Delta; &#916; δ &delta; &#948;
Ε &Epsilon; &#917; ε &epsilon; &#949;
Ζ &Zeta; &#918; ζ &zeta; &#950;
Η &Eta; &#919; η &eta; &#951;
Θ &Theta; &#920; θ &theta; &#952;
Ι &Iota; &#921; ι &iota; &#953;
Κ &Kappa; &#922; κ &kappa; &#954;
Λ &Lambda; &#923; λ &lambda; &#955;
Μ &Mu; &#924; μ &mu; &#956;
Ν &Nu; &#925; ν &nu; &#957;
Ξ &Xi; &#926; ξ &xi; &#958;
Ο &Omicron; &#927; ο &omicron; &#959;
Π &Pi; &#928; π &pi; &#960;
Ρ &Rho; &#929; ρ &rho; &#961;
ς &sigmaf; &#962;
Σ &Sigma; &#931; σ &sigma; &#963;
Τ &Tau; &#932; τ &tau; &#964;
Υ &Upsilon; &#933; υ &upsilon; &#965;
Φ &Phi; &#934; φ &phi; &#966;
Χ &Chi; &#935; χ &chi; &#967;
Ψ &Psi; &#936; ψ &psi; &#968;
Ω &Omega; &#937; ω &omega; &#969;

Ékezetes betűk:

Karakter Kódnév Számkód Karakter Kódnév Számkód
À &Agrave; &#192; à &agrave; &#224;
Á &Aacute; &#193; á &aacute; &#225;
 &Acirc; &#194; â &acirc; &#226;
à &Atilde; &#195; ã &atilde; &#227;
Ä &Auml; &#196; ä &auml; &#228;
Å &Aring; &#197; å &aring; &#229;
Æ &AElig; &#198; æ &aelig; &#230;
Ç &Ccedil; &#199; ç &ccedil; &#231;
È &Egrave; &#200; è &egrave; &#232;
É &Eacute; &#201; é &eacute; &#233;
Ê &Ecirc &#202; ê &ecirc; &#234;
Ë &Euml; &#203; ë &euml; &#235;
Ì &Igrave; &#204; ì &igrave; &#236;
Í &Iacute; &#205; í &iacute; &#237;
Î &Icirc; &#206; î &icirc; &#238;
Ï &Iuml; &#207; ï &iuml; &#239;
Ð &ETH; &#208; ð &eth; &#240;
Ñ &Ntilde; &#209; ñ &ntilde; &#241;
Ò &Ograve; &#210; ò &ograve; &#242;
Ó &Oacute; &#211; ó &oacute; &#243;
Ô &Ocirc; &#212; ô &ocirc; &#244;
Õ &Otilde; &#213; õ &otilde; &#245;
Ö &Ouml; &#214; ö &ouml; &#246;
Ø &Oslash; &#216; ø &oslash; &#248;
Ù &Ugrave; &#217; ù &ugrave; &#249;
Ú &Uacute; &#218; ú &uacute; &#250;
Û &Ucirc; &#219; û &ucirc; &#251;
Ü &Uuml; &#220; ü &uuml; &#252;
Ý &Yacute; &#221; ý &yacute; &#253;


Tőzsde és technikai elemzés érthetően