Nyitó

Gyorstalpaló

Tervezés

HTML

CSS

Sablonok

Bevezetés

Szintaktika

Dokumentum szerkezet

Általános attribútumok

Szöveg megadása

Linkek

Kép beillesztése

Táblázatok

Listák

Űrlapok

Szkriptek

A HTML nyelv alapvető szintaktikája

Az internet hőskorában a HTML olyan jelölő nyelv volt, amivel egy dokumentum szerkezetét és tartalmát lehetett leírni. Később, a kilencvenes években számos olyan elemmel bővült, amelyek a megjelenítésre vonatkozó információkat tartalmazták. A tartalomra és a megjelenítésre vonatkozó információk összemosása alapvetően hibás gyakorlatnak bizonyult, ezért a kilencvenes évek második felében megalkották a CSS szabványt. Az ezzel egy időben megalkotott HTML 4 szabványban elavulttá minősítették a stílusinformációkat megadó tagokat és attribútumokat. (Használatukat engedélyezték, de nem ajánlották.) Ezt a folyamatot az XHTML és a HTML5 megjelenése fejezte be, amelyekből törölték a megjelenítésre utaló tagokat. A HTML újra olyan jelölő nyelv lett, amivel egy dokumentum szerkezetét és tartalmát lehet leírni.

Egy HTML elem általában nyitótagból, zárótagból és a két tag közötti tartalomból áll. Például a következő elem egy bekezdést ad meg a dokumentumban:

<p class=”kiemelt”>Ez egy nagyon rövid bekezdés.</p>

A nyitótag a < jellel kezdődik, amit közvetlenül a tag neve követ. A név után, szóközökkel elválasztva lehet felsorolni az attribútumokat. A nyitótag végén a > jel áll.

A zárótag egy < jelből, egy / jelből, a tag nevéből és a > jelből áll.

A nyitó és a zárótag közötti tartalom a fenti példában egy rövid szöveg, de vannak sokkal összetettebb tartalmak is. Például egy <table> elem tartalma egy komplett táblázat, vagy egy <html> elem tartalma egy teljes HTML dokumentum.

Vannak olyan HTML elemek, amelyeknek nincs tartalmuk, ezért záró tagjuk sincs. Például:

<img src="logo.gif" width="335" height="90">

ami a logo.gif fájlnevű képet illeszti be a dokumentumba.

Az attribútumok – az elem tulajdonságai - megadásának szabályai a fenti példákban is látszanak: Az attribútum nevét egyenlőségjel, majd az érték követi idézőjelek között.

A tagok általában egymásba ágyazhatóak.

<p><a href="../index.html">Nyitó oldal</a></p>

Mindig az utoljára megnyitott tagot kell először lezárni, tehát a fenti példában helytelen lett volna először a <p> tagot lezárni és csak utána zárni az <a> tagot is.

Azokban az esetekben, amikor a tagok egymásba ágyazása tiltva van, akkor a korlátozás többnyire megegyezik a józan ész által diktált feltételekkel. Például egy bekezdés nem tartalmazhat másik bekezdést.


Megjegyzések »