Nyitó

Gyorstalpaló

Tervezés

HTML

CSS

Sablonok

Bevezetés

Szintaktika

Dokumentum szerkezet

Általános attribútumok

Szöveg megadása

Linkek

Kép beillesztése

Táblázatok

Listák

Űrlapok

Szkriptek

Szintaktika - Alternatív nyelvtani szabályok

A HTML szabványok helyenként tömörebb illetve másfajta írásmódot is lehetővé tesznek, mint ahogy én azt az alapvető szintaktikáról szóló oldalon leírtam. Nem javaslom ezeknek a lehetőségeknek a használatát, mert - szerintem - rontják a programkód áttekinthetőségét. Viszont ha értelmezni akarod a mások által írt kódokat (ami a tanulás egyik legjobb formája), akkor ismerned kell a gyakrabban előforduló változatokat.

Zárótag elhagyása

A szabvány számos esetben megengedi a zárótag elhagyását a forráskódban olyankor, amikor a böngészők maguktól is tudhatják, hol kell lezárni egy HTML elemet. Legtöbbször a következő elemek zárótagját szokták elhagyni:

  • Bekezdés (<p>) zárótagja többnyire elhagyható, például ha másik <p> tag, címsor, stb. követi, vagy a <p> tag szülő eleme nem tartalmaz újabb elemet.
  • Általában nem kell lezárni a kódban a táblázat cellákat (<td>, <th>) és a táblázat sorokat (<tr>).
  • A lista elemek(<li>, <dd>, <dt>) zárótagja elhagyható, ha azt újabb listaelem követi, vagy vége van a listának.
Idézőjelek az attribútumok megadásában

Az attribútumok értékeit nem csak idéző jelek között lehet megadni, hanem aposztrófok között is. Sőt mindkét jel elhagyható, de akkor az attribútum értéke nem tartalmazhat például szóköz karaktert. (A szabvány készítői lehetővé tették, de nem ajánlják az idézőjel nélküli formátumot.)

Vannak olyan logikai attribútumok, amelyeknek a neve és az értéke megegyezik. Ezeknél elegendő csak a nevet kiírni.

A következő példában szereplő sorok ugyan olyan jelölőnégyzeteket definiálnak és az eltérő szintaktika dacára mindegyik szabványos megoldásnak számít:

<input type=”checkbox” name=”negyzet” checked=”checked”>
<input type='checkbox' name='negyzet' checked='checked'>
<input type=checkbox name=negyzet checked=checked>
<input type=”checkbox” name=”negyzet” checked>


Nem szabványos dokumentumok »