Nyitó

Gyorstalpaló

Tervezés

HTML

CSS

Sablonok

Bevezetés

Szintaktika

Dokumentum szerkezet

Általános attribútumok

Szöveg megadása

Linkek

Kép beillesztése

Táblázatok

Listák

Űrlapok

Szkriptek

Listák - Lista elemek. Az <li> tag.

A számozott illetve a számozatlan listák elemeit az <li> és a </li> tagok (list item) között lehet megadni. A zárótag használata nem kötelező. (A HTML 5 szabványban a szabályt pontosították: Az li elem zárótagja elhagyható, ha azt egy másik li elem követi, vagy ha nincs több tartalom a szülő elemben az li elem után. Például az egymásba ágyazott listák készítésekor a zárótag elhagyása helytelen kódot eredményezhet.)

Legfontosabb attribútumai az id, class, style általános attribútumok.

A list-style-type és a list-style-image tulajdonságokat elvileg az li elemnél is meg lehet adni, de a gyakorlatban ez nem szokás. A lista stílusát az <li> tag általában megörökli az őt tartalmazó ul vagy ol elemtől.

Néha hasznos attribútum lehet a value, amivel egy számozott lista bármelyik eleménél be lehet állítani a jelölő értékét. A lista számozása a megadott értéktől fog folytatódni. A value attribútum értéke egész szám lehet, de a jelölő megjelenítése a list-style-type tulajdonság értékétől függ.

Példa:

  1. A lista első eleme.
  2. A lista második eleme.
  3. A lista harmadik eleme.

Aminek a HTML kódja:

<ol>
   <li>A lista első eleme.</li>
   <li value="5">A lista második eleme.</li>
   <li>A lista harmadik eleme.</li>
</ol>

és a stíluslapja:

ol {list-style-type: lower-alpha}


Definíciós listák. A <dl>, <dt>, <dd> tagok. »