Nyitó

Gyorstalpaló

Tervezés

HTML

CSS

Sablonok

Bevezetés

Szintaktika

Doboz modell

Pozicionálás

Szöveg formázása

Színek

Méretek

Táblázatok

Listák

Listák - Lista jelölő stílus (list-style-type) tulajdonság

Egy lista jelölőjének típusát a list-style-type tulajdonság beállításával adhatod meg. A tulajdonság értéke akkor érvényesül, ha a list-style-image tulajdonság értéke none, vagy ha a kép, amire az elérési út mutat, nem jeleníthető meg.

A CSS szabvány szerint a tulajdonság értéke automatikusan öröklődik, de a valós helyzet ennél egy kicsit bonyolultabb. A jelölő típusát az ol illetve ul elem stílusában szokták deklarálni, amit a listát alkotó li elemek megörökölnek. Egymásba ágyazott listák esetén viszont a beágyazott lista nem örökli a szülő elem beállítását.

A list-style-type tulajdonság lehetséges értékei számozatlan listák esetén:
 • disc: kitöltött kör
 • circle: üres kör
 • square: négyzet
 • none: nincs listajelölő
 • inherit: érték a szülő elemtől örökölve

A tulajdonság alapértéke disc. Ha több lista van egymásba ágyazva, akkor a legtöbb böngésző alapbeállítása szerint az első szintű listaelemek jelölője kitöltött kör lesz, a második szintűeké üres kör, a harmadik szintűeké pedig négyzet.

A list-style-type tulajdonság gyakrabban használt értékei számozott listák esetén:
 • decimal: számok (1, 2, 3…)
 • decimal-leading-zero: nulla kezdetű számok (01, 02, 03…)
 • lower-roman: kis római számok (i, ii, iii…)
 • upper-roman: nagy római számok (I, II, III…)
 • lower-greek: görög kisbetűk (α, β, γ…)
 • lower-latin vagy lower-alpha: kisbetűk (a, b, c…)
 • upper-latin vagy upper-alpha: nagybetűk (A, B, C…)

A CSS2 készítői nem részletezték a szabványban a jelölők megjelenítését (szín, méret, elhelyezkedés a listaelemhez képest, stb.), azt a böngészőprogramok készítőire bízták. Ezért a listák megjelenítésében vannak kisebb eltérések a különböző böngészők között, de ez általában nem zavaró sem a weblap készítője sem pedig annak olvasója számára.

Szintén nem részletezi a CSS szabvány, hogy mi történjen akkor, ha a listajelölő betű és a sorszámozás elérte az ABC végét. Ezért hosszabb listák sorszámozásához numerikus jelölőt érdemes választani.


Lista jelölő kép (list-style-image) tulajdonság »