Nyitó

Gyorstalpaló

Tervezés

HTML

CSS

Sablonok

Bevezetés

Szintaktika

Dokumentum szerkezet

Általános attribútumok

Szöveg megadása

Linkek

Kép beillesztése

Táblázatok

Listák

Űrlapok

Szkriptek

Listák - Definíciós listák. A <dl>, <dt>, <dd> tagok.

A definíciós listák különböznek a többi lista típustól, mivel egy listaelem két részből áll, egy kifejezésből és annak definíciójából. A definíciós lista a <dl> és a </dl> tagok (definition list) között helyezkedik el. A definiálandó kifejezést a <dt> és a </dt> tagok (definition term) között lehet megadni, a definíció pedig a <dd> és a </dd> tagok (definition description) közötti szöveg. Egy listaelem több kifejezést illetve több definíciót is tartalmazhat.

A </dl> zárótag használata kötelező, a </dt> és a </dd> zárótagok elhagyhatóak. (A HTML 5 szabványban a szabályt pontosították: A dt vagy a dd elem zárótagja elhagyható, ha azt egy másik dt vagy dd elem követi, vagy ha nincs több tartalom a szülő elemben. Például az egymásba ágyazott listák készítésekor a zárótag elhagyása helytelen kódot eredményezhet.)

Legfontosabb attribútumaik az id, class, style általános attribútumok.

Leggyakrabban használt stílus tulajdonságaik:

Példa:

<dl>

   <dt>Kifejezés_1</dt>
      <dd>Az első kifejezés leírása.</dd>

   <dt>Kifejezés_2</dt>
   <dt>Kifejezés_3</dt>
      <dd>A kifejezések jelentésének magyarázata.</dd>
      <dd>Az első alternatív jelentés leírása.</dd>
      <dd>További alternatív jelentés leírása.</dd>

</dl>

Ami így jelenik meg:

Kifejezés_1
Az első kifejezés leírása.
Kifejezés_2
Kifejezés_3
A kifejezések jelentésének magyarázata.
Az első alternatív jelentés leírása.
További alternatív jelentés leírása.

Listák egymásba ágyazása »