Nyitó

Gyorstalpaló

Tervezés

HTML

CSS

Sablonok

Bevezetés

Szintaktika

Dokumentum szerkezet

Általános attribútumok

Szöveg megadása

Linkek

Kép beillesztése

Táblázatok

Listák

Űrlapok

Szkriptek

Dokumentum szerkezet - A <body> tag

Egy HTML dokumentum lényegi része a <body> és </body> tagok között helyezkedik el (kivéve a keretes dokumentumokat, mert azokban a frameset elemben van a tartalom). A nyitó és a zárótag használata is opcionális, de nem jellemző az elhagyásuk.

Legfontosabb attribútumai:
  • style: stílus tulajdonságok megadása
  • onload: JavaScript függvény indítása, amikor az oldal betöltődött
Leggyakrabban használt stílus tulajdonságok:

Az onload esemény-tulajdonság értéke annak a JavaScript függvénynek a neve, amit a böngészőnek az oldal betöltődése után kell elindítania. Példa:
<body onload="alapbeallitasindul();">

A body elem stílusa – az öröklődő stílustulajdonságok esetében – dokumentum szintű beállításnak tekinthető. Ezért a stíluslapokon az alapértelmezett háttérszínt, betűszínt, betűtípust, stb. a body elemnél szoktuk megadni.


Blokk szintű és soron belüli elemek. A <div> és a <span> tagok. »