Nyitó

Gyorstalpaló

Tervezés

HTML

CSS

Sablonok

Bevezetés

Szintaktika

Dokumentum szerkezet

Általános attribútumok

Szöveg megadása

Linkek

Kép beillesztése

Táblázatok

Listák

Űrlapok

Szkriptek

Általános attribútumok - Nyelv megadása. A lang attribútum

A lang attribútum definiálja egy HTML elem tartalmának és attribútum értékeinek nyelvét. A nyelvre vonatkozó információk megadása többek között az alábbi előnyökkel járhat:

 • Segíti a kereső motorokat az oldal értékelésében
 • Segíti a felolvasó szoftvereket a megfelelő kiejtés meghatározásában
 • A böngésző az adott nyelvre jellemző megjelenítési módot választhat, például az idézetek jelölésekor

A legfontosabb a <html> tag lang attribútumának megadása, mivel ebből derül ki, hogy milyen nyelvű az adott oldal. A többi elem esetén is ajánlott a lang attribútum használata, amennyiben az a dokumentum nyelvétől eltérő szöveget tartalmaz. Az első példában egy olyan bekezdés HTML kódja látható, amelyik egy rövid latin nyelvű idézetet is magába foglal. Itt a q elem tartalmára vonatkozik a nyelvi információ:

<p>A felvilágosodás kori filozófia egyik kiinduló pontja René Descartes híres mondása volt: <q lang="la">Cogito ergo sum</q> (Gondolkodom, tehát vagyok).</p>

A következő példában egy angol nyelvű dokumentumba beillesztett kép HTML kódja látható. Itt az <img> tag alt attribútuma tartalmaz francia nyelvű szöveget:

<p>The most famous street in Paris:</p>
<img lang="fr" alt="Avenue des Champs-Élysées" src="picture.jpg">

A lang attribútum értéke a megadni kívánt nyelv kódja. A két betűs kódokat az ISO 639-es szabvány definiálja, néhány fontosabb kód:

 • hu : magyar
 • en : angol
 • fr : francia
 • de : német
 • es: spanyol
 • pt: portugál
 • it : olasz
 • ru : orosz
 • zh: kínai
 • ja: japán

A fentieket elsődleges kódoknak nevezik. Arra is van lehetőség, hogy egy nyelv valamelyik változatát adjuk meg a lang attribútumban. Egy ilyen nyelvkód az elsődeges kódot és kötőjellel elválasztva az alkódot tartalmazza. Például az angol Egyesült Államokbeli verziójának kódja: en-US.


HTML elemek címe. A title attribútum »