Nyitó

Gyorstalpaló

Tervezés

HTML

CSS

Sablonok

Bevezetés

Szintaktika

Dokumentum szerkezet

Általános attribútumok

Szöveg megadása

Linkek

Kép beillesztése

Táblázatok

Listák

Űrlapok

Szkriptek

Szöveg megadása - Idézetek. A <q> és a <blockquote> tagok

A HTML szabvány két elemet definiál idézetek beszúrására. A <blockquote> taggal blokk szintű idézet hozható létre, a <q> tag pedig rövidebb, soron belüli idézet beszúrására használható. Mindkét elem zárótagját kötelező megadni.

Fontosabb attribútumaik:
 • cite: Annak az oldalnak az elérési útja, ahonnan az idézet származik.
 • class, style: megjelenítési stílus definiálása
 • lang: az idézet nyelvének megadása

Az idézetekhez leggyakrabban használt stílus tulajdonságok ugyan azok, mint amelyek a bekezdések formázásakor is alkalmazhatóak. A betűszín (color), a betű nagyság (font-size), a betű vastagság (font-weight) és a betű típus (font-family) definiálása a q és a blockquote elemnél is gyakran előfordul, a szöveg igazítás (text-align), a helykitöltés (padding) és a margó (margin) tulajdonságokat természetesen csak a blockquote elemnél szokták megadni.

A HTML szabvány előírása szerint a böngészőnek a <q> és a </q> tagok helyére automatikusan ki kell tenni az idézőjelet, ezért a forráskód szövegében annak már nem kell szerepelnie. A <blockquote> tag helyett viszont – történeti okok miatt – a böngészők nem tehetnek idézőjeleket, ezért azokról a weblap készítőjének kell gondoskodnia. (A történeti ok: A böngészők általában a blokk szintű idézeteket beljebb - pontosabban nagyobb bal oldali margóval jelenítik meg. Ezt kihasználva régebben egyszerű bekezdéseket is a blockquote elem tartalmaként adtak meg, ha a weblap szerzője egy szövegrészt a többinél beljebb akart kezdeni. Ezt ma már stíluslapok segítségével kell megoldani, de a régi weblapok helyes megjelenítése miatt a böngészők viselkedése nem változhatott meg.)

Példák

1963. augusztus 28.-án mondta el
  Martin Luther King a híres
  <q>Van egy álmom</q> beszédét.

A böngésző feladata az idézőjelek megjelenítése:
1963. augusztus 28.-án mondta el Martin Luther King a híres Van egy álmom beszédét.

Egy részlet idézése a beszédből:

<blockquote>Van egy álmom, hogy egy napon
  Georgia vörös dombjain az egykori
  rabszolgák és rabszolgatartók fiai
  képesek lesznek együtt leülni a
  testvériség asztalához.
</blockquote>

Egy idézet több bekezdésből is állhat, ilyenkor a blockquote elem p elemeket tartalmaz:

<blockquote>

  <p>Van egy álmom, hogy egy napon
  még Mississippi állam, a sivatagállam,
  eltikkadva az igazságtalanság és az
  elnyomás hősége által, a szabadság és
  az igazság oázisává fog változni.</p>

  <p>Van egy álmom, hogy az én négy kicsi
  gyermekem egy napon egy olyan országban
  fog élni, ahol nem bőrszínük által
  lesznek megítélve, hanem személyiségük
  jellegéből.</p>

</blockquote>

Hangsúlyos szövegrészek jelölése. Az <em> és a <strong> tagok »


Tőzsde és technikai elemzés érthetően