Nyitó

Gyorstalpaló

Tervezés

HTML

CSS

Sablonok

Bevezetés

Szintaktika

Dokumentum szerkezet

Általános attribútumok

Szöveg megadása

Linkek

Kép beillesztése

Táblázatok

Listák

Űrlapok

Szkriptek

Általános attribútumok - Egyedi azonosító. Az id attribútum

Az id attribútummal dokumentum szintű azonosítót lehet rendelni egy HTML elemhez. Ez az azonosító egyedi, egy dokumentumon belül nem lehet két elemnek azonos id értéke.

Egyedi azonosítóra az alábbi célok elérése érdekében lehet szükség:

Az alábbi példában a span tag azért kapott azonosítót, hogy JavaScript-ből elérhető és módosítható legyen az elem tartalma.

<input type="button" value="Számítás indítása"
    onclick="sum_calculator();">
2 + 2 = <span id="sum_result">?</span>

Ennek megjelenítése:

2 + 2 = ?

Megjegyzés: A HTML 3-as illetve annál régebbi verzióiban az egyedi azonosítást az id helyett a name attribútummal lehetett megoldani. Ez a lehetőség a visszafelé kompatibilitás miatt részben később is megmaradt. Például még a HTML 5 is engedélyezi a name attribútum használatát az <a> tag specifikációjában, azzal a megjegyzéssel, hogy helyette az id használata javasolt. Ebből azért származhatnak félreértések a weblap fejlesztés során, mert a name attribútum – némileg eltérő funkcióval – más HTML elemeknél is szerepel.

Tipp: Ha egy HTML elemnél az id és a name attribútumot is meg kell adni, akkor – ha lehetséges – mindkét attribútum ugyan azt az értéket kapja meg. Ez nem valósítható meg a rádiógombok esetén, mivel az egy csoportba tartozó rádió gomboknak azonos name attribútummal kell rendelkezniük, míg az id értékeknek különbözniük kell egymástól.


Osztály azonosító. A class attribútum »