Nyitó

Gyorstalpaló

Tervezés

HTML

CSS

Sablonok

Bevezetés

Szintaktika

Doboz modell

Pozicionálás

Szöveg formázása

Színek

Méretek

Táblázatok

Listák

Szintaktika - Stílustulajdonságok értékeinek öröklődése

A HTML elemek a stílustulajdonságaik értékeit megörökölhetik az őket tartalmazó HTML elemtől. A CSS szabvány minden egyes tulajdonság definíciójában leírja, hogy a tulajdonság értéke alapértelmezés szerint öröklődik-e vagy sem. Az öröklődési szabályokat szerencsére könnyű megjegyezni, mert a szabványelőírás megegyezik a józan ész által diktált logikával.

Például a betű stílus öröklődik, így a body elem deklarációjában meg lehet adni alapértelmezett karakter típust, színt, méretet, stb. ami a dokumentum összes olyan elemére vonatkozik, amelyik nem kapott más stíluselőírást. Ezzel szemben például a margó tulajdonság nem öröklődik automatikusan, hiszen általában nem ugyan olyan méretű margóra van szükség a teljes dokumentum, a dokumentum egy táblázata, vagy egy táblázat valamelyik cellájába illesztett kép körül.

A webkalap.hu oldalait és letölthető sablonjait úgy alakítottam ki, hogy építettem az öröklődés lehetőségeire. A betűszínt (color), az alapértelmezett betűméretet (font-size) és a betűtípust (font-family) megadtam a body elem stílusdeklarációjában. A leszármaztatott elemeknél csak akkor adtam meg értéket ezekre a tulajdonságokra, ha más stílus előírására volt szükség (például a menüknél és a címsoroknál).

Természetesen az alapértelmezés szerint nem öröklődő stílustulajdonságok értékeit is át lehet örökíteni a szülő elemről a leszármaztatott elemre. Ehhez a stíluslapon az inherit értéket kell megadni, amire a CSS szabvány minden tulajdonság esetén lehetőséget ad.


Tőzsde és technikai elemzés érthetően