Nyitó

Gyorstalpaló

Tervezés

HTML

CSS

Sablonok

Bevezetés

Szintaktika

Doboz modell

Pozicionálás

Szöveg formázása

Színek

Méretek

Táblázatok

Listák

Méretek - Relatív hosszméretek

A CSS szabvány megalkotói három relatív mértékegységet határoztak meg:

  • em: az aktuális betűméret
  • ex: az aktuális karakter x-magassága
  • px: pixel - a megjelenítő eszköz képpont mérete

Az em egység megegyezik az elem font-size tulajdonságának értékével. Kivéve azt az esetet, amikor az em egység a font-size tulajdonság értékadásában fordul elő, mert ilyenkor a viszonyítási alap az örökölt betűméret.

Példa:
body {font-size: 12pt}
h1 {font-size: 1.5 em}

teljesen egyenértékű a következő deklarációval:
body {font-size: 12pt}
h1 {font-size: 18pt}

A következő példa a Színválasztó oldalon található kis színes négyzetek méretmegadása:
.szinkocka4 {width: 1em; height: 1em}
(A színes négyzeteket <div> tagokkal állítottam elő, amelyek örökölt betűmérete megegyezik az oldal szöveges részének betűméretével: 11pt.)

Az ex egység az aktuális betűtípus kis x betűjének magasságát jelenti.

A px egység a megjelenítő eszköz – ami általában számítógép képernyő - egy képpontjának méretével egyezik meg. A szabvány ajánlása szerint a böngészőknek át kell skálázniuk a pixelben megadott méreteket akkor, ha a megjelenítő eszköz képpont sűrűsége jelentősen eltér egy átlagos monitor jellemzőitől. Ilyen eset például egy „képernyőre tervezett” oldal kinyomtatása, mivel egy lézernyomtatónak lényegesen finomabb felbontása van, mint egy monitornak.

Abszolút hosszméretek »