Vörös torony

Várkastély

Várkert

A sárospataki vár

A várkastély

Várkastély

Vissza a webkalap.hu-ra.

A Vörös-toronyhoz kapcsolódik a rombusz alakú várkastély, melyet árok választ el a várkerttől. A várkastély falai a Rákócziak idején fontos történelmi események tanúi voltak. A sárospataki vár volt az egyik fő helyszíne a Wesselényi-összeesküvés szervezésének. Az 1670-ben kitört felkelés leverése után császári csapatok szállták meg a várat.

A XVII. század végén - XVIII. század elején vérzivataros időszakot élt át a vár. 1683-ban Thököly kurucai felszabadították a várost, de azt két évvel később a császári csapatok ostrommal visszafoglalták. 1697-ben rövid ideig megint a Habsburg-ellenes felkelők kezére került a vár. 1702-ben a császáriak a külső várat felrobbantották és megrongálták a Vörös-tornyot is. A Rákóczi által vezetett kuruc csapatok 1703-ban foglalták el a várat.

1708-ban II. Rákóczi Ferenc a sárospataki várba hívta össze a szabadságharc utolsó országgyűlését. Itt szavazták meg azt a törvényt, mely szerint a Habsburgok ellen harcoló jobbágyok felszabadultak volna a földesúri fennhatóság alól. Ez korának haladó szellemű törvénye volt, de a szabadságharc kimenetelét már nem tudta kedvező irányba fordítani.

Készült a www.webkalap.hu segítségével.