Nyitó

Gyorstalpaló

Tervezés

HTML

CSS

Sablonok

Bevezetés

Szintaktika

Doboz modell

Pozicionálás

Szöveg formázása

Színek

Méretek

Táblázatok

Listák

Táblázatok - Keretvonal távolság (border-spacing) tulajdonság

Ha a szomszédos táblázat cellák keretei egymástól elkülönülten jelennek meg, vagyis a border-collapse tulajdonság értéke separate, akkor a keretvonalak közötti távolságot is meg lehet adni. Erre szolgál a border-spacing tulajdonság.

Lehetséges értékei
  • hosszérték
  • inherit: az érték a szülő elemtől öröklődik.

A szabvány szerint az alapérték: 0. (A böngészők jellemzően nem a nullát tekintik alapértéknek. Ha nincs megadva semmi, akkor általában egymástól néhány pixelnyi távolságra rajzolják meg a szomszédos keretvonalakat.) A tulajdonság értéke automatikusan öröklődik, de csak a table elem stílus deklarációjában lehet megadni.

Ha a border-spacing tulajdonság értéke 0, akkor a szomszédos keretvonalak közvetlenül egymás mellé kerülnek. Ebben az esetben – amennyiben a szín és a vonalvastagság is azonos – úgy néz ki, mintha egyetlen vastag vonallal lenne meghúzva a cellák kerete.

A cellák közötti részen a táblázat háttere látszik, úgy ahogy a következő példában is látható:

  Szüret kezdete Szüret vége Ár (Ft/kg)
Meggy Június Június 440
Szilva Július Augusztus 300
Szőlő Július Október 370

Aminek a stílus deklarációja:

table {border-style: solid; border-color: #000000;
   border-width: 3px; margin: auto;
   background-color: #ddffff; border-collapse: separate;
   border-spacing: 8px}

th {border-style: solid; border-color: #000000;
   border-width: 1px; padding: 5px;
   background-color: #eeeeee; text-align: center}

td {border-style: solid; border-color: #000000;
   border-width: 1px; padding: 5px;
   background-color: #ffffff; text-align: center}


Keret vonalak láthatósága »